Missie

Aanpak

Diensten

Contact

Enersangi wijst de weg naar een klimaatneutraal 2050

Enersangi stelt zijn strategische, technische en operationele expertise inzake CO₂ reductie, energiebeheer en hernieuwbare energie ter beschikking om verdere waarde creatie in industrie en logistiek te versterken door activiteiten toekomstgericht te innoveren op het juiste pad naar klimaatneutraliteit in 2050.

Onze aanpak

Doelgerichte transitie met tastbare resultaten

Door het opstellen en uitrollen van CO₂ reductie roadmaps en energieplannen, door het implementeren van een efficiënt energiebeheer en door het realiseren van industriële projecten begeleidt Enersangi industriële bedrijven, organisaties, clusters en overheden naar tastbare resultaten op het vlak van energie en CO₂ reductie. 

Hierbij kiest Enersangi resoluut voor een praktische en pragmatische aanpak, op maat van de klant en met het juiste evenwicht tussen haalbaarheid en daadkracht om de doelstellingen op lange termijn te bereiken.

Onze diensten

CO₂ roadmap

Een CO₂ roadmap rapporteert historische emissies, kwantificeert actuele emissies en analyseert scenario’s over toekomstige emissies. Enersangi stelt uw CO₂ roadmap op, werkt maatregelen uit voor CO₂ reductie en zorgt voor een nauwgezette opvolging en rapportering (ETS).

Energieplan

In het kader van de EBO of het besluit energieplanning speelt het energieplan een centrale rol. Enersangi zorgt voor een energieplan op maat vertrekkende van zijn expertise in audit, dataverwerking, procesanalyse, modellering, identificatie en kwantificatie van maatregelen.

Energiebeheer

Het actueel energiebeheer bestrijkt uiteenlopende facetten. Enersangi ondersteunt u met zijn expertise op vlak van implementatie van beheersystemen (ISO50001), databeheer, opvolging van energie wetgeving, interne en externe rapportering en factuurcontrole.

Project realisatie

Een succesvolle transitie met tastbaar resultaat vereist de realisatie van innovatieve projecten. Enersangi beschikt over talrijke operationele en technische ervaringen bij de realisatie van projecten in utilities, processen en hernieuwbare energieproductie.

Contacteer ons

M     info@enersangi.com